Inspecció Tècnica

NEXUA li ofereix coordinadors amb grans coneixements tècnics i inspectors de camp, els quals dominen els estàndards industrials aplicables i les pràctiques de control de qualitat, en els què vostè pot confiar per protegir les seves operacions i els seus actius.

Proporcionant-li inspeccions presencials dedicades i supervisió periòdica (Spot Monitoring), assistència de punts presencials (Witness Points), estudi de condicions rellevants, i documents de no conformitat, permetent-nos la flexibilitat necessària com per configurar les solucions de qualitat que millor s’ajustin a les seves necessitat específiques.

Basant-nos en les seves necessitats especifiques durant el procés de fabricació, NEXUA els ofereix una ample varietat de serveis d’inspeccions de qualitat:

INSPECCIONS DURANT LA FASE DE PRE-FABRICACIÓ

Inspecció de la matèria prima i dels components abans que comenci la fabricació. Una vegada subministrades les mostres del producte, verifiquem que el proveïdor hagi comprat els materials, components i accessoris adients.

Seleccionarem i inspeccionarem aleatòriament una mostra de la fabricació parcial del producte per poder identificar així els potencials defectes, una vegada realitzat el treball documentem les nostres conclusions detalladament en un informe que proporcionarem al client.

Si s’escaigués, proporcionaríem a la fàbrica/taller l’assessorament tècnic necessari però poder millorar la qualitat del producte i minimitzar la possibilitat de defectes durant la fabricació.

INSPECCIONS DURANT LA FABRICACIÓ

Identificació de desviacions, si n’hi hagués. Donar assessorament sobre les mesures correctives que asseguraran l’homogeneïtat del producte i la qualitat.

Verificar i confirmar la reparació/correcció de qualsevol defecte trobat en les inspeccions realitzades durant la fase de pre-fabricació.

INSPECCIONS FINALS ALEATÒRIES

Les inspeccions finals aleatòries es poden portar a terme tan sols quan la fabricació ha finalitzat i tota la mercaderia està embalada i llesta per l’embarcament.

Mitjançant un mètode estadístic establert pels estàndards industrials, realitzarem un control del producte per verificar la seguretat d’aquest, quantitat, acabat, funcionalitat, color, mides, embalatge, etc.

Això ens garantirà que el seu producte complirà i estarà d’acord amb els requeriments dels països, la industria, o el què es requereixi i que aquest estarà lliure de defectes.

SUPERVISIÓ DURANT LA CÀRREGA

Durant la supervisió de la càrrega, un representant de NEXUA seguirà tot el procés, verificant la quantitat del producte, i assegurant la manipulació adequada i correcte de la mercaderia.

NEXUA pot monitoritzar el seu complet procés de fabricació, des de cercar el proveïdor més adient fins l’entrega final del producte acabat.

El nostre objectiu, és el d’assegurar que els seus productes s’entregaran segons lo programat i en condicions “aptes per el seu propòsit” i complint plenament amb els estàndards i les normes.