Control de Qualitat

NEXUA garanteix que el producte o servei proporcionat pel fabricant satisfà els estàndards de qualitat acceptats, relatius a la consecució de les normes d’estudi establertes.

NEXUA ho aconsegueix especificant mètodes amb els quals estan assegurats els estàndards de qualitat I definint maneres amb les que els estàndards de qualitat poden valorar-se per assegurar la seva conformitat. Els nostres mecanismes son:

AUDITORES DE QUALITAT

NEXUA realitza les auditories segons el propi programa dissenyat pel client.

Aquestes auditories es porten a terme d’una manera molt formal i global, utilitzant les llistes apropiades com a mitjà per identificar les àrees avaluades i les evidències objectives recopilades que recolzaran els resultats i conclusions.

En cas necessari, s’emetrà la Notificació d’Accions Correctives a on s’hi agruparan tots els errors del sistema evidenciats i s’hi indicaran totes les accions correctives necessàries per corregir la situació.

CONTROL DE PROVEÏDORS

El control de proveïdors es porta a terme generalment per requeriment del client, ja que aquest té la intenció de realitzar una ordre de compra a un nou proveïdor, i no disposa o li falta informació prèvia sobre aquest proveïdor.

La qualitat esperada del producte és de gran importància i per aquest motiu NEXUA s’inclina més per utilitzar inspectors amb experiència i amb un vast coneixement del producte en concret, en comptes de fer servir un auditor pur.

El control normalment verifica els següents punts: revisió del contracte, enginyeria, compres, emmagatzematge, manteniment, estat i calibratge dels equips de la fàbrica. Homologacions indispensables del personal, capacitat del taller en termes de càrrega de feina actual i de futur, i capacitat de aixecament/càrrega.

Així mateix, l’avaluació normalment obté informació referent a clients actuals, facturació i l’existència d’intercanvis comercials.