Control de Construcció a Camp

NEXUA proporciona personal mecànic amb experiència per desenvolupar supervisions addicionals de les activitats de qualitat durant el procés de construcció.

El personal designat a obra té una gran experiència en el controls de les activitats i dels subcontractats. Les nostres especialitats:

INSTAL·LACIÓ

Inspecció durant la instal·lació dels equips, realitzat ja sigui en el terreny o en estructura, i la seva alineació. Supervisió durant l’hissat per assegurar unes operacions de maniobra segures.

SOLDADURA D’ESTRUCTURES

Els nostres inspector coneixen el codi intern AWS D1.1, les especificacions EN, processos de soldadura i qualificacions dels soldadors, NDE com VT, MT, PT, RT, UT, Phased Array, TOFD.

CONSTRUCCIÓ DE TUBERÍES

Traçabilitat de la soldadura, Qualificació de soldadors, Control de processos i seguiment de la fabricació, NDE i Proves a Pressió.

CONTROL DE LÍNEAS

La inspecció d’aquesta instal·lació es porta a terme d’acord amb el corresponent P&ID (Piping and Instrument Diagram) o al MFD (Mechanical Flow Diagrams).

Proves a Pressió, assecat, neteja, pintura, aïllament, acceptació i posada en marxa de les unitats.

DOCUMENTACIÓ FINAL

Control de la documentació final, activitats de seguiment de les directives CE i PED fins l’autorització final.