Activació / Expediting

Amb els terminis dels projectes i calendaris programats cada vegada amb menys marge d’error per cap tipus de retard, els recursos utilitzats per una activació/expediting professional s’han convertit en l’element clau per aconseguir una exitosa finalització del projecte.

Per aconseguir l’èxit desitjat, aconseguint un projecte sense retards en la data prevista d’entrega del producte i sense tenir costos addicionals a la comanda, és recomanable començar el procés d’activació/expediting com més aviat millor, a poder ser contemporàniament a quan comenci el període de pre-fabricació, i amb una activitat continuada durant tota la fabricació del producte. S’ha de tenir en compte que és aquí, durant els processos de compres, recepció de material i fabricació, a on succeeixen el major nombre d’imprevistos, i és aquí a on l’activitat d’activació/expediting continuada evitarà que aquests contratemps generin un impacte en forma de retard, en el programa general de fabricació, i costos addicionals a la comanda.

NEXUA ofereix serveis d’activació/expediting a obra i seguiment/cobertura del projecte a temps complet, planificat simultàniament amb activitats d’inspecció o en particular segons correspongui a les necessitats del projecte, a fi d’ajudar a identificar el més aviat possible els potencial problemes o els retards en el procés, i una avaluació exhaustiva de les activitats productives del proveïdor per garantir que s’aconsegueixin les condicions d’entrega requerides pels nostres clients.

Basant-nos en les condicions d’entrega requerides pels nostres clients, les àrees normalment més avaluades en activació/expediting son:

ENGINYERIA

Controlar l’enviament de la documentació (com poden ser Plànols, Càlculs, Fulles tècniques, Documents de qualitat, Plànols de control de Qualitat, Documents de soldadura, Procediments, etc.) entre el client i el proveïdor es essencial per mantenir les dates previstes i així assegurar que els documents arribin a temps i que la fabricació no s’interrompi per motius de tema documental, aprovacions, etc.

COMPRES

Seguiment continuat i control de l’emissió de compres, Dates de recepció i una inspecció dels principals materials rebuts, per verificar que les dates previstes quadren amb el calendari de fabricació i no afecten a les condicions d’entrega requerides pels nostres clients.

FABRICACIÓ

Control del programa de fabricació per verificar la seva viabilitat. Control del temps i dels recursos que s’utilitzen, i verificar si tot és apropiat per la fabricació o, en cas de trobar discrepàncies, analitzar-les i de conseqüència realitzar recomanacions especifiques per a garantir les condicions d’entrega requerides pels nostres clients.

INSPECCIÓ

Control del progres de les inspeccions en base al corresponent QCP (Quality Control Plan) i disponibilitat dels equips necessaris per portar a terme les inspeccions requerides.

Comprovar i assegurar que el fabricant està ben organitzat i notificant adequadament, en termes de temps i calendari, les pertinents inspeccions dins dels temps prèviament acordats.

EMBARCAMENT

Assegurar que el procés d’embalatge s’hagi entès i s’hagi dut a terme una planificació apropiada junt amb la inspecció i alliberament del material.

Confirmar que s’hagin establert les dates de recollida del material i reservat el mode de transport amb antelació, per evitar qualsevol tipus d’imprevist en termes de retard degut a permisos de transport, i assegurant que la documentació d’enviament està llesta i enviada per evitar així retards en el procés de despatx de duanes.