NEXUA Excellence Quality

Garantim un futur eficient, controlant la qualitat en el present.
Control de Qualitat i Inspecció en la Indústria Petroquímica.

Nexua Excellence Quality S.L. va néixer, venint ja amb una gran experiència i una ample trajectòria en treballs per la Indústria Petroquímica, per proporcionar serveis de màxima qualitat, desenvolupant activitats com Control de Qualitat, Activació/Expediting, i Auditories a fabriques, per les empreses d’enginyeria EPC garantint que tant els diferents proveïdors com el producte final satisfacin els requisits de qualitat.

En l’actualitat, el món professional globalitzat ha produït un increment dels hàbits de treball i cooperació entre diferents països i cultures, tenint en compte que cada una té la seva particular manera de desenvolupar les diverses activitats i accions, NEXUA es presenta com una empresa nova, amb la total capacitat d’adaptar-se a qualsevol tipus de circumstància actual amb una gran visió de futur i amb la finalitat d’aportar als nostres treballs l’experiència, actitud professional, integritat i responsabilitat, que es reflectirà com a garantia d’una excel·lent qualitat en tots els projectes dels nostres clients.

Els Nostres Serveis

INSPECCIÓ TÈCNICA

 • Coordinació d’Inspeccions
 • Inspeccions durant la fase de pre-fabricació
 • Inspeccions durant la fabricació
 • Inspeccions Finals aleatòries
 • Supervisió durant la càrrega

ACTIVACIÓ / EXPEDITING

 • Enginyeria
 • Compres
 • Fabricació
 • Inspecció
 • Embarcament

CONTROL DE QUALITAT

 • Auditories de Qualitat
 • Control de proveïdors

CONTROL DE CONSTRUCCIÓ A CAMP

 • Instal·lació
 • Soldadura d’estructures
 • Construcció de tuberíes
 • Control de línies
 • Documentació Final

Especial coneixement

 • Petroquímic
 • Farmacèutic
 • Energia Renovable Eòlica
 • Offshore
 • Instal·lacions Modulares
 • Processament de Gas Natural
 • Centrals, Cicles combinats

Els nostres clients